Zobrazujú sa všetky 3 výsledky

Baumit SiliporTop fasádna omietka na silikónovej báze, s obmedzenou farebnosťou. Tenkovrstvová fasádna silikónová omietka dodávaná v
1,5 mm a 2 mm škrabanej štruktúre a v 2 mm ryhovanej štruktúre. Cenovo
výhodnejšia, ale dostupná v obmedzených farebných odtieňoch, 74 odtieňov podľa vzorkovníka Baumit Taste of Life. Pred nanášaním fasádnej omietky je potrebné min. 24 hod. vopred napenetrovať podklad penetračným náterom napr. Baumit UniPrimer.

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu počas spracovania a zrenia nesmie klesnúť pod +5 °C a vystúpiť nad +30 °C.

SiliporTop