Kľučka LXZ umožňuje zatvorenie poklopu LXW zo strany podkrovia, napr. pri údržbových prácach.