Napojenie

Maslen – napojenia

Prvky pre vytvorenie lemovania komína, prechodov rôznych krytín a sklonov:

  • Asfaltový pás AL okolo komína používa sa namiesto oplechovania komína a iných prestupov cez strešnú krytinu
  • Lišta na prechod rôznych sklonov slúži na premostenie medzi dvoma rôznymi sklonmi krytín
  • Lišta na prechod rôznych krytín slúži na oddelenie rôznych druhov krytín na jednej streche.

 

Vyberte si z našej ponuky